+33 (0)5 62 94 60 57 of +33 (0)6 48 54 63 19

Wettelijke bepalingen

Camping le Vieux Berger

2 route de Julos - 65 100 Lourdes
Publicatieverantwoordelijke : Elisabeth Nadau

Webhosting

Allways Data
62 rue Tiquetonne, 75002 Parijs.

Informatica en Vrijheid

Conform de bepalingen van artikel 34 van de wet ‘Informatica en Vrijheid’ van 6 januari 1978, beschikt u over het recht op toegang tot de u aangaande gegevens. Enkel de camping le Vieux Berger ontvangt de gegevens die u aan de camping meedeelt. Om het recht op toegang tot en het recht op rechtzetting van de gegevens uit te voeren overeenkomstig artikel 34 van de wet ‘Informatica en Vrijheid’ van  6 januari 1978, kunt u een bericht zenden naar : Camping le Vieux Berger - 2 route de Julos - 65 100 Lourdes

Aansprakelijkheid

De camping le Vieux Berger stelt alles in het werk om internetgebruikers toegang tot de website te verlenen, maar kan niet aansprakelijk worden gesteld voor een onderbreking van de dienstverlening, fouten, een gebrek aan beschikbare gegevens of voor de onjuistheid van de gegevens. Vormgeving realisatie Vormgeving en ontwikkeling: E-team 14, rue Raoul Perpère « Le Forum » – 64 100 Bayonne

Intellectuele eigendom

De website en het geheel van de eraan verbonde rechten is in zijn totaliteit de exclusieve eigendom van de camping le Vieux Berger. Iedere gehele of gedeeltelijke weergave van deze website ongeacht het procédé, zonder de expliciete goedkeuring van de websitebeheerder, is verboden en betekent vervalsing die wordt bestraft door de artikelen L 335-2 en volgende van de wetgeving inzake intellectuele eigendom.

Fotokrediet

Alle gegevens en de inhoud van deze website vallen onder de Franse en internationale wetgeving inzake de auteursrechten en intellectuele eigendom. Alle rechten op reproductie zijn voorbehouden. Iedere totale of gedeeltelijke reproductie, zonder het akkoord van de camping le Vieux Berger, is strikt verboden (art.L 335-2 en volgende van de wetgeving inzake intellectuele eigendom).